Nieuwsflits!

Omdat je op mijn site kijkt, denk ik dat je belangstelling hebt voor de neurofeedback, voor wie ik ben, voor de tarieven of voor wat dies meer zij. 🙂 Of je bent gewoon benieuwd wat ik te melden heb n.a.v. de mail in jouw mailbox. Dus wil ik je eerst meenemen in dat wat míj op dit moment erg bezighoudt; opdat je weet wat voor vlees je in de kuip hebt als je hier komt trainen. Valt mee, hoor: een gewoon mens. 🙂

De toestand in de wereld wordt er niet vrolijker op, integendeel. Er is alom lijden, verdriet, oorlog, ellende, vluchtelingen … Niet altijd in het groot, vaak ook heel dicht om ons heen of in onze eigen situatie. Aardbevingen, overstromingen, oorlogen, haat en nijd … Het neemt maar toe. En eerlijk gezegd zal dit nog meer toenemen.
Hoe ik dat zo zeker weet? Omdat deze dingen allemaal beschreven staan in Gods woord, de Bijbel. Daar wil ik je niet mee lastigvallen, maar ik wil je wel opmerkzaam maken. Vroeg of laat zullen er ‘zomaar’ ineens veel mensen verdwenen zijn. Dan is gebeurd wat in de Bijbel beschreven staat, namelijk dat Jezus, de Zoon van God, de mensen die van Hem houden, ophaalt om voor altijd bij Hem te zijn.
Denk nu niet dat dit iets is voor ‘speciale mensen’; de belofte om voor altijd bij God te zijn (waar het goed is want God zelf is een en al liefde) geldt voor iedereen, dus ook voor jou. Alleen moet je er wel zelf voor kiezen. Je krijgt Gods liefde cadeau. Zomaar, zonder meer. Je hoeft er niet voor te werken, of je best te doen … dat telt namelijk niet. Alleen erkennen dat je als mens, en in feite dat ieder mens verkeerde dingen doet en denkt, en daardoor niet volmaakt is; en – heel belangrijk – erkennen dat je Jezus nodig hebt. Hij die gestraft is voor al jouw onvolmaaktheid, opdat jij als vrij mens de plek waar God woont, kunt binnenkomen. Zoveel houdt God van jou dat Hij een oplossing zocht zodat je toch bij Hem kunt komen. En zoveel houdt Jezus, Gods Zoon, van jou dat Hij bereid was jouw weg naar God open te maken door in jouw plaats gestraft te worden. Onvoorstelbaar, als je hier bij stilstaat.
In de Bijbel staat het zo: ‘God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.’
Het zou zomaar kunnen dat je ‘niks’ hebt met God en Zijn Zoon Jezus; maar misschien wil je nog eens nadenken of je wilt kiezen voor Zijn liefde voor jou.
Misschien dat de verdwijning van veel mensen – en dat kán niet onopgemerkt blijven – je herinnert aan dit berichtje. Dan raad ik je aan God aan te roepen (Hij zal er zijn!) en op zoek te gaan naar Hem. Daarna komt er echter wel een zware tijd voor de wereld, zeven jaar. Ook deze tijd staat beschreven in de Bijbel en deze duurt totdat de Here Jezus zelf zal terugkomen naar hier. Reken maar dat iedereen Hem dan kan en zal zien. Geloof het, of geloof het niet, dat is helemaal jouw beslissing. Ik wil dit graag met je delen zodat je voorbereid bent op onverwachte gebeurtenissen. En vooral : opdat je nu nog de juiste keuze kunt maken.
Bekijk gerust alles op de site … Verder gaat het alleen over de neurofeedback, wees gerust. 🙂 Voor vragen, waarover dan ook, schroom niet op contact op te nemen. Wanneer ik daartoe in staat ben, antwoord/ontmoet ik je graag.

Met hartelijke groet,

Janneke Reitsma-Maandag

Belangrijk: er worden geen nieuwe cliënten meer aangenomen.

X