Neurofeedback

Wat is het eigenlijk?

Neurofeedback is een methode om de hersenen te trainen.
Door de hersenen informatie te geven over hun doen en laten, hun teveel of te weinig activiteit, gaan de hersenen zich aanpassen, zich opnieuw organiseren en stoppen ze met allerlei overbodige activiteiten. De hersenen streven altijd naar een toestand van gemak, ontspanning.

De hersenen krijgen hun informatie via korte onderbrekingen van de muziek of het filmgeluid, zogenaamde “stops”. De hersenen merken deze stops op en worden daardoor aangezet om hun gedrag, d.w.z. hun activiteit of hun slomigheid bij te stellen tot een stabielere toestand. Dan laten ze overmatige activiteit of veel te sterk wisselende activiteit (=turbulentie) achterwege. Dit hele proces verloopt onbewust. En zo komt er rust en ruimte in uw hoofd.

Bij neurofeedback wordt gebruikgemaakt van de veerkracht en het leervermogen van de hersenen zelf.

Het is verbazingwekkend hoe mooi de mens in elkaar zit; dat zelfs onze hersenen, met een kleine aanwijzing, namelijk de feedbackmomenten, zichzelf kunnen herordenen en terug kunnen gaan naar de ontspannen toestand van eerder.
De hersenen trainen zichzelf … er komt niets van buitenaf naar binnen.

Belangrijk: er worden geen nieuwe cliënten meer aangenomen.

X